Sklonový rotační laser LEICA RUGBY 680

Cena za zapůjčení:

900 Kč

1800 Kč

Kauce: 10 000 Kč

Tento sklonový laser má displej, na kterém lze snadno nastavit požadované hodnoty sklonu v obou osách X a Y.
Tím se zásadně zrychlí práce na stavbě a při ustavení laseru do potřebné polohy. Využití je na každé stavbě pro přenos výšek, zakládání, práci na základové desce, svahování a nastavení sklonů odtoků, řízení stavebních strojů atd. Oblíbené je použití laserových čidel na bagr např. Leica LMR 360R, kdy lopata bagru přímo rovná dno výkopu ve sklonu nastaveném na rotačním laseru.

Využití : k nivelaci – Pokládka betonu, urovnání ploch, přenos výšek, nastavení základny, základové desky a základové patky, sklony svahů, řízení stavebních strojů, stavební příčky, stropy atd.